03.10.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ

ОИК -Кресна

Брой секции за гласуване в изборния ден

Отворени секции

Общ брой избиратели по избирателен списък

Гласували избиратели

Край на изборния ден (Приключило гласуване в 20:00 ч. или продължава)

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

КМЕТСТВО/ОБЩИНА – с. Сливница, община Кресна

 

 

 

10,00 часа

12,30 часа

17,30 часа

20,00 часа

 

брой

1

1

466

40

 140

 210

 

 

%

 

 

 

8,58%

30,04%

45,06%

 Приключило гласуване 

 
21.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кресна ще заседава на 21.09.2021 г. (вторник) от 10.00 часа в зала 2 в сградата на Общинска администрация - гр. Кресна.

07.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кресна ще заседава на 07.09.2021 г. (вторник) от 17.00 часа в зала 2 в сградата на Общинска администрация - гр. Кресна.

03.09.2021

Съобщение

РЕГИСТРИРАНИТЕ В ОИК 0128 КРЕСНА ПАРТИИ,КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ СЛЕДВА ДА ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ :

ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

 

Предложението Приложение № 62-МИ-НЧ се представя в ОИК:

- за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден - НЕ ПО КЪСНО ОТ 07.09.2021Г. ДО 17.00 ЧАСА

Към предложението партията, коалицията или местната коалиция прилага:

 1. 1. заявление-декларация по образец Приложение № 64-МИ-НЧ от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 и по чл. 413, ал. 1 - 4 ИК;
 2. пълномощно на лицата, изрично упълномощени да представляват партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите когато предложението и документите се подписват и се подават от упълномощени лица.

 

ЗА ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ 

 

Предложението  Приложение № 63-МИ-НЧ се представя в ОИК:

 - за частични избори не по-късно от 25 дни преди изборния ден- НЕ ПО КЪСНО ОТ 07.09.2021Г. ДО 17.00 ЧАСА

Към предложението на инициативния комитет се  прилагат:

 1. Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат, съдържащ саморъчните подписи, имената, постоянния адрес в общината, съответно в кметството или района и ЕГН за българските граждани, а за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваване - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община, район или кметство, съгласно чл. 416, ал. 2 ИК. Подписите се полагат пред член на инициативния комитет. Всеки избирател може да участва само в един списък. При полагане на подписа си избирателят удостоверя своята самоличност пред член на инициативния комитет.
 2. Списъкът се представя и в структуриран електронен вид на технически носител в excel формат – (чл. 416, ал. 2 ИК).

Членовете на инициативния комитет обработват и предоставят личните данни при спазване изискванията за защита на личните данни и носят отговорност като администратори по смисъла на чл. 4, т. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Заявление-декларация по образец Приложение № 64-МИ-НЧ  от кандидата, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК.
 2. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 6 и 7 ИК от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, с която декларира:

а) гражданство, дата и място на раждане;

б) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България;

в) че не е поставен под запрещение;

г) данните от личната карта или паспорта и личен №, в това число начина на изписване на имената му в документа му за самоличност, издаден от държавата-членка, на която е гражданин;

д) че не е лишен от право да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин, с акт, подлежащ на съдебен контрол.

Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се подава лично или чрез изрично писмено упълномощено лице.

30.08.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия-Кресна приема документи за регистрация на партии,местни коалиции и инициативни комитети за участие в частични избори за кмет на кметство Сливница на 03 октомври 2021 г.

Приемането на документи се извършва всеки ден от 10:00 до 17:00ч. Крайния срок за приемане на документи е 02.09.2021г до 17:00ч. в сградата на Община Кресна с адрес: гр.Кресна, община Кресна, ул."Македония"№96, Зала 2.

25.08.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кресна ще заседава на 25.08.2021 г. (сряда) от 13.00 часа в зала 2 в сградата на Общинска администрация - гр. Кресна.

23.08.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Кресна ще заседава на 24.08.2021 г. (вторник) от 17.00 часа в зала 2 в сградата на Общинска администрация - гр. Кресна.

Дневен ред:

 1. Организационни въпроси на ОИК Кресна, касаещи посочване на точния адрес за кореспонденция, работното време на комисията и посочване на място на обявяване на решенията на ОИК Кресна;
 2. Сключване на договор с IT специалист към ОИК Кресна.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 20-ЧМИ / 03.10.2021

  относно: Избор на кмет на кметство Сливница, община Кресна

 • № 19-ЧМИ / 03.10.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден на първи тур на частични избори за произвеждане на кмет на кметство Сливница, община Кресна, област Благоевград на 03.10.2021 г.

 • № 18-ЧМИ / 24.09.2021

  относно: Определяне на членове на Общинска избирателна комисия Кресна за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД ГРАО.

всички решения